1 ổ cắm điện thoại 4 dây và 1 ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che

Mã sản phẩm S68G32RJ/RJ5E
Đặt hàng