Băng Keo

Dùng làm kín các mối nối giữa các ống PDC, giữa các ống PDC và ống khác loại hoặc giữa ống PDC và các phụ kiện.

Đặt hàng