Bộ Rẽ Nhánh Chữ Y

Dùng để chia đường ống nhựa xoắn thành 2 đường rẽ nhánh có cùng kích cỡ.
Bộ rẽ nhánh có sẵn YSC/100, YSC/125 và YSC/150, các loại khác phải đặt hàng

Đặt hàng