Bóng Cao Áp Metal Halide MHN-TD 70W 730 842 852

Ánh sáng: Trắng

Chất liệu: Thủy Tinh cao cấp

Kích thước: Bóng Metal

Công suất (W): 70w

Đặt hàng