Cáp chậm cháy FSN-CV 1X

Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60332-3-24
Tổng quan
– Quy cách: Cu/Fr-PVC
– Ruột dẫn: Đồng
– Số lõi: 1
– Kiểu ruột dẫn: Bện tròn và bện tròn ép chặt cấp 2.
– Mặt cắt danh định: Từ 1.5 mm2 đến 1000 mm2
– Điện áp danh định: 0.6/1 kV
– Dạng mẫu mã: Hình tròn
– Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC
– Đóng gói: Ru lô, cuộn
– Có tính năng chậm cháy lan.
– Ứng dụng: Truyền tải điện năng cho hệ thống phân phối điện. Sử dụng cho các công trình có yêu cầu cao về an toàn cháy nổ.
* Ghi chú: Ngoài các quy cách nêu trên, CADI-SUN có thể đáp ứng các yêu cầu khác của khách hàng.

Đặt hàng