Cáp điện 3 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1 kV – Cu/XLPE/PVC

Đặt hàng