Cáp nhôm 2 lõi không có giáp bảo vệ 0.6/1kV – Al/XLPE/PVC

Đặt hàng