Cáp nhôm 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn không có giáp bảo vệ 0.6/1kV – Al/XLPE/PVC

Đặt hàng