Cáp nhôm lõi thép bọc PVC (AsV) 0.6/1 kV – As/PVC

Đặt hàng