Cáp nhôm ngầm 2 lõi 0.6/1kV – Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Đặt hàng