Cáp nhôm ngầm 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn 0.6/1kV – Al/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Đặt hàng