Côn Thu

Dùng để nối 2 đường ống PDC kích thước khác nhau

Đặt hàng