Dây cáp điện Cadivi CV6 450/750V Cu/PVC

TỔNG QUAN
Dây cáp điện Cadivi CV -6 450/750V là lõi điện ruột đồng, cách điện PVC dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 450/750 V, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 6610-3/IEC 60227-3: Cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V
TCVN 6612/IEC 60228: Ruột dẫn của cáp cách điện
Dựa vào màu cách điện thì dây CV-6-450/750V Cu/PVC có màu đen.
CẤU TRÚC
Vỏ bọc PVC cách điện
Dây dẫn đồng
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp điện áp U0/U: 450/750 V.
Điện áp thử: 2,5 kV (5 phút).
Tiết diện: 6mm2
Đường kính ruột dẫn: 3.12mm
Điện trở tối đa: 3.08 Ω/km
Chiều dày cách điện danh định: 0.8mm
Đường kính tổng: 4.7mm
Khối lượng dây: 70kg/km
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70 độ C.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:160 độ C
Ứng dụng: đi dây nổi, đi dây âm tường – trần -sàn, đi dây ngầm… cung cấp điện cho hệ thống điện.
Đặt hàng