Dây điện 1 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC – 450/750V – Cu/PVC

Đặt hàng