Dây điện 2 lõi ruột mềm bọc cách điện PVC 300/500V – Cu/PVC/PVC

Đặt hàng