Dây điện 2×0.75 lõi dẹt – cách điện PVC-FR chậm cháy, điện áp 300/500V – 90ºC (Dây Ô Van)

Đặt hàng