Đế nổi nhựa chữ nhật tự chống cháy dùng cho S18A; S19; SC; S68 loại cao

Mã sản phẩm CK1578RH
Đặt hàng