Đèn bắt muỗi LED – D BM01L/4W

Công suất: 4W
Nguồn điện: 220V/50Hz
Kích thước: (200×232) mm
Đặt hàng