Hộp Chia Ngả Cao

Lắp âm, không bao gồm nắp
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 4607-7:1970; BS04607-5:198

Đặt hàng