Kẹp PDC

Sử dụng để lắp ống nhựa xoắn với tủ điện

Đặt hàng