Khớp Nối Ren

Khớp nối ren
Màu sắc: trắng
Tiêu chuẩn: BS 4607-7:1970; BS04607-5:1982

Đặt hàng