Khớp Nối Thẳng

– Công dụng: Để nối các ống với nhau trong trường hợp hai ống giáp nhau không có phần nong đầu.
– Vật liệu: Là các đoạn ống PVC có đường kính bằng các ống cầu nối.
– Màu sắc: Có thể pha màu đen, màu trắng, màu vàng…
– Yêu cầu chất lượng: Khớp nối phải thẳng trục tâm ống. Chiều dài hai đầu nối phải bằng nhau, ống làm khớp nối thẳng phải tròn đều, phải mài vạt trong 2 đầu khớp nối để dễ ghép nối.

Đặt hàng
Category: