Lò xò uốn ống PVC

Mã số Diễn giải
LSV 16 Lò xo uốn ống ø16
LSV 20 Lò xo uốn ống ø20
LSV 25 Lò xo uốn ống ø25
LSV 32 Lò xo uốn ống ø32
Đặt hàng