Máng Cáp Tôn Mạ Kẽm

  • Vật liệu: tôn mạ kẽm, tráng kẽm
  • Chiều dài tiêu chuẩn: 2500 – 3000 mm
  • Chiều rộng tiêu chuẩn: 200 – 1000 mm
  • Chiều cao tiêu chuẩn: 80 – 100 mm
  • Chiều dày tiêu chuẩn: 1.0 – 2.0 mm
  • Màu sắc tiêu chuẩn: Kẽm

Tuy nhiên, tùy theo thực tế công trình cũng như yêu cầu của chủ công trình, khách hàng có thể đặt máng cáp với kích thước, màu sắc khác nhau sao cho phù hợp và tiết kiệm nhất.

 

Đặt hàng