Máng Ghen VANLOCK

Máng ghen luồn dây điện có nắp.
Màu sắc: Trắng
Chiều dài: 2m
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn:
BS 4678: part 4:1982; BS 4607-2:1970; BS 4607-5:1982

Đặt hàng