Mặt Bích

Dùng tại nơi ống nhựa xoắn HDPE-SP xuyên qua tường chắn để đảm bảo mĩ quan của hầm cáp hay công trình xây dựng

Đặt hàng