Nắp Đậy Hộp Chia Ngả Kiểu V ( Kèm Vít)

Nắp đậy hộp chia ngả kiểu V
Màu sắc: Trắng
Tiêu chuẩn: BS 4607-7:1970; BS04607-5:1982

Đặt hàng