Nút Cao Su Chống Thấm

Dùng để ngăn ngừa nước lọt vào đường ống khi ống được gắn vào hố ga hoặc lắp đặt ngoài trời

Đặt hàng