Ổ cắm 4 dây, 3 pha, 16A kiểu Mỹ

Mã sản phẩm S18HD416
Đặt hàng