Ổ cắm đa năng có màn che với 1 lỗ loại dọc

Mã sản phẩm S68GUAM/XV
Đặt hàng