Ổ cắm điện thoại 4 dây có màn che loại đơn

Mã sản phẩm S6631RJ
Đặt hàng