Ổ cắm máy tính 8 dây có nắp che loại đơn

Mã sản phẩm S68G31RJ5E
Đặt hàng