Ống luồn đàn hồi – loại ko tự chống cháy

  Mã số Diễn giải
  VL9016CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø16 (50m/cuộn)
  VL9020CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø20 (50m/cuộn)
  VL9025CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø25 (50m/cuộn)
  VL9032CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø32 (50m/cuộn)
  VL9040CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø40 (50m/cuộn)
  VL9050CL Ống luồn đàn hồi HDPE  ø50 (50m/cuộn)
  Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi