Ống luồn dây điện dẹt

  Mã số Diễn giải
  VGA60/01
  Ống luồn dẹt 60mm x 22mm – chiều dài 2m
  VGA60/02 Ống luồn dẹt 60mm x 40mm – chiều dài 2m
  VGA80 Ống luồn dẹt 80mm x 40mm – chiều dài 2m
  VGA80/02 Ống luồn dẹt 80mm x 60mm – chiều dài 2m
  VGA100/01 Ống luồn dẹt 100mm x 27mm – chiều dài 2m
  VGA100/02 Ống luồn dẹt 100mm x 40mm – chiều dài 2m
  VGA100/03 Ống luồn dẹt 100mm x 60mm – chiều dài 2m
  Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi