Ống luồn dây điện SP – Ống luồn tròn (độ dài 2.92m; 4m; 5m / Màu trắng)

Ống luồn dây điện 320N – 320N¯

        Ký hiệu        Lực nén (N)
Kích thước
đường kính ngoài (A)(mm)
 Kích thước
bề dày ống (B)(mm)  
    SP 9016LS 320N¯ 16 1.10
 SP 9016L
320N 16 1.15
   SP 9020LS 320N¯ 20 1.20
 SP 9020L 320N 20 1.30
   SP 9025LS 320N¯ 25 1.30
SP9025L 320N 25 1.50
   SP 9032LS 320N¯ 32 1.60
SP 9032L 320N 32 1.75
SP 9040L 320N 40 2.10
SP 9050L 320N 50 2.45

Ống luồn dây điện 750N – 750N¯

        Ký hiệu        Lực nén (N)
Kích thước
đường kính ngoài (A)(mm)
 Kích thước
bề dày ống (B)(mm)  
    SP 9016MS 750N¯ 16 1.25
 SP 9016M
750N 16 1.40
   SP 9020MS 750N¯ 20 1.40
 SP 9020M 750N 20 1.55
   SP 9025MS 750N¯ 25 1.60
SP9025M 750N 25 1.80
   SP 9032MS 750N¯ 32 1.90
SP 9032M 750N 32 2.10
SP 9040M 750N 40 2.30
SP 9050M 750N 50 2.80
SP 9060M 750N 60 2.90
SB 9063M 750N 63 3.00

Ống luồn dây điện 1250N

        Ký hiệu        Lực nén (N)
Kích thước
đường kính ngoài (A)(mm)
 Kích thước
bề dày ống (B)(mm)  
SP 9016H
1250N 16 1.75
SP 9020H 1250N 20 1.95
SP9025H 1250N 25 2.00
SP 9032H 1250N 32 2.50
SP 9040H 1250N 40 2.60
SP 9050H 1250N 50 3.15

 

Đặt hàng