Ống luồn dây điện Vanlock

Ống luồn dây điện 320N – 320N¯

        Ký hiệu        Lực nén (N)
Kích thước
đường kính ngoài (A)(mm)
 Kích thước
bề dày ống (B)(mm)  
    VL 9016LS 320N¯ 16 1.10
 VL 9016L
320N 16 1.15
   VL 9020LS 320N¯ 20 1.20
VL 9020L 320N 20 1.30
   VL 9025LS 320N¯ 25 1.30
VL 9025L 320N 25 1.50
   VL 9032LS 320N¯ 32 1.60
VL 9032L 320N 32 1.75

Ống luồn dây điện 750N – 750N¯

        Ký hiệu        Lực nén (N)
Kích thước
đường kính ngoài (A)(mm)
 Kích thước
bề dày ống (B)(mm)  
    VL 9016MS 750N¯ 16 1.25
 VL 9016M
750N 16 1.40
   VL 9020MS 750N¯ 20 1.40
 VL 9020M 750N 20 1.55
   VL 9025MS 750N¯ 25 1.60
VL 9025M 750N 25 1.80
   VL 9032MS 750N¯ 32 1.90
VL 9032M 750N 32 2.10

Ống luồn dây điện 1250N

        Ký hiệu        Lực nén (N)
Kích thước
đường kính ngoài (A)(mm)
 Kích thước
bề dày ống (B)(mm)  
VL 9016H
1250N 16 1.75
VL 9020H 1250N 20 1.95
VL 9025H 1250N 25 2.00
VL 9032H 1250N 32 2.50
Đặt hàng