Ống Luồn Tròn SP (BS 6009-2-2; BS EN 50086 -2-1)

  Ống luồn tròn SP
  Độ dài: 2,92m/cây
  Màu sắc: trắng
  Tiêu chuẩn: BS 6099-2-2; BS EN 50086-2-1
  (Để đặt hàng ống có vạch màu: Thêm ký hiệu màu vào sau mã sản phẩm.
  Màu đỏ (D), màu cam (DC), màu vàng (V), màu xanh lá (XL), màu xanh dương (XD).
  Ví dụ: SP9016L/V:  Ống SP9016L có vạch vàng).

  Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi