Ống luồn đàn hồi – loại ko tự chống cháy

Mã sốDiễn giải
VL9016CLỐng luồn đàn hồi HDPE  ø16 (50m/cuộn)
VL9020CLỐng luồn đàn hồi HDPE  ø20 (50m/cuộn)
VL9025CLỐng luồn đàn hồi HDPE  ø25 (50m/cuộn)
VL9032CLỐng luồn đàn hồi HDPE  ø32 (50m/cuộn)
VL9040CLỐng luồn đàn hồi HDPE  ø40 (50m/cuộn)
VL9050CLỐng luồn đàn hồi HDPE  ø50 (50m/cuộn)
Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi