Tủ điện vỏ kim loại ( Loại chống thấm nước

Mã số  Kích thước
      Cao  Rộng       Sâu
CK0
CK0+1
CK1
CK2
CK3
CK4
CK5
CK6
CK7
CK8
CK8+1
CK9
300
350
380
450
450
450
450
500
550
600
700
800
200
250
250
300
350
300
350
350
400
450
500
500
130
150
130
130
130
180
180
180
180
180
200
180
Đặt hàng