Tủ phân phối điện 3 pha ( dùng chứa MCB )

  Mã số       Khả năng chứa
( số modoul)
 Kích thước
         Cao          Rộng           Sâu
CDA12
CDA18
CDA24
CDA36
CDA42
12
18
24
36
42
370
427
455
585
540
460
460
460
460
460
117
117
117
117
117
Đặt hàng